Tel: 93 516 48 08

ARTICLES

01 gen 1970

Converses d'Osona - Lurdes Baulenas amb Josep Arimany

Seguim amb una tercera entrevista amb un soci del Consell Empresarial d'Osona. En aquesta tercera edició parlem amb el Dr Arimany, President de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS). Ens explicarà sobre el rellevant paper que té aquesta entitat en el bon transcurs de la comarca d'Osona en diferents àmbits com la recerca i la docència; així com nous reptes per aquests propers anys.


Llegir més...
01 gen 1970

La Farga: premi a les bones pràctiques en Formació Professional

La Farga YourCopperSolutions ha estat una de les dues empreses catalanes guardonades amb el premi FPCAT que atorga el Consell Català de Formació Professional. Un premi que reconeix les bones pràctiques i la contribució a la “construcció d’una formació professional de qualitat”.

En aquest cas, parlem amb Dani Pérez, Director de Cultura, Organització i Talent.

Com va sorgir la idea de crear aquest programa d'operari-coordinador amb CCOO?
A La Farga sempre hem cregut que la Sostenibilitat de la Companyia passa per crear un valor compartit sostingut en el temps amb les nostres col·laboradores i col·laboradors. Aquest vector ens compromet a aportar talent a un objectiu i ho traduïm des del primer moment que reclutem i incorporem talent amb la resposta a la següent pregunta: Què s’espera de tu? 

Al llarg dels anys la resposta ha anat canviant (penseu quantes revolucions, reconversions, etapes de crisi i bonança hem tingut en una empresa de més de 210 d’antiguitat), però sempre ha perdurat en el temps la recerca d’allò que creiem fermament, que és que l’actuació sobre tots els processos de treball ha de respondre al criteri de coneixement i proximitat d’allà “a on passen les coses”. D’acord amb els diferents sistemes d’excel·lència operacional que hem hagut d’implantar, les persones de camp han hagut de prendre decisions cada cop més qualificades.  

A la vegada, les persones treballadores també han anat evolucionant sobre què els dóna l’empresa per tenir el seu compromís. Hem passat des de la protecció, a l’estabilitat o el creixement.  

La 4a Revolució Industrial en la que estem immersos, fa que l’automatització i la robotització complementin el treball de les persones, en alguns casos fins i tot les substitueixen, l’individu utilitza la tecnologia abans fins i tot que arribi a l’empresa, les habilitats de resolució de problemes i anàlisi de dades es comencen a treballar a totes les esferes de la vida; en definitiva, el canvi cultural actual fa que el protagonisme del valor de les empreses estiguin en les persones i el seu coneixement. 

A La Farga, per a que això es pugui traduir en valor per a la Companyia i les persones que la integren, aquestes s’han d’empoderar capacitant-les amb fonaments tècnics –tecnològics però també de competències transversals.  

Els càrrecs intermitjos clàssics en el futur més proper perden protagonisme davant una línia d’especialistes cada cop més formada des de la formació reglada i cada cop més habituada i compromesa a gestionar millores i reptes en el seu dia a dia que els reverteixen en autonomia, control de la feina, estat emocional i autoestima. 


Quin ha estat el procés fins arribar a aquest programa de capacitació i creixement?
Hi va haver una primera etapa de descoberta de la necessitat, pel fet que el dia a dia no et permet pensar tan estratègicament com voldries. Però poc a poc te n'adones i et fan notar que teníem una oportunitat d'incrementar la competitivitat de la companyia a través de la productivitat de les persones treballadores. És així com arribem a que un augment de la qualificació ens farà assolir avantatges en temps, en qualitat, en estalvis de costos o en idees. Llavors entres en l'etapa de disseny.

El disseny va ser conformat a 3 bandes:  
1) L’àrea de recursos humans de la companyia: coordinació i detecció necessitats.
2) Àrees tècniques de la pròpia organització: detectant les necessitats més tècniques.
3) Agència de Desenvolupament econòmic de la comarca d’Osona Creacció: determinació programa competencial transversal.   
4) La Fundació Paco Puerto de CCOO: determinació programa tècnic.

A partir d'aquí s'inicia l'adequació d'espais, la integració amb tota la programació formativa de la companyia. L'accés a recursos propis i externs via bonificacions. La presentació del projecte a la RLT i el seu compromís de suport. La recerca dels primers candidats. L'adequació d'horaris i substitucions en el torn. El lligam amb l'itinerari de reconeixement i incentiu de la gent.

Ja veus, toques de tot. Així, des del 2016, La Farga ha executat un programa de capacitació i creixement dels seus especialistes de fàbrica amb el nom de “operari-coordinador: operacions, competències i processos bàsics de la indústria metal·lúrgica a La Farga”. 

Quines necessitats hi havia a la companyia per a fer-ho?
L’objectiu general es va definir com: "Incrementar el nivell competencial tècnic i transversal dels nostres especialistes per tal de tenir un coneixement més profund dels processos de fabricació i criteris bàsics en la gestió i resolució de reptes i/o incidències."

I, per altra banda, els objectius específics van ser: 
1) Que les persones especialistes tinguin coneixements per poder verificar, diagnosticar i suggerir a nivell d’usuari avançat de les màquines i instal·lacions 
2) Que les persones especialistes incrementin la seva competència en treball en equip, comunicació empàtica, organització i planificació, orientació a la qualitat i orientació al client/proveïdor extern i intern 
3) Identificar talent potencial d’assumir altres responsabilitats 
4) Certificació dels coneixements 
5) Valorització de l’ofici de les persones especialistes 
6) Generació  de compromís i confiança amb la Companyia 
7) Incrementar el prestigi dels nostres oficis. 
8) Concertació social 
9) Col·laboració àmbit públic-privat 
10) Estratègia de projecció a llarg terme 
11) Combinació formació teòrica i entorn laboral 


Creus que la formació professional és una formació necessària per la competitivitat de les empreses? Com s'hauria de posar en valor?
La formació professional, sobretot a través de la formació contínua, és un dels pilars de la productivitat i de la innovació de la companyia. No entendríem seguir al mateix nivell de competitivitat sense aquesta. Desitjaríem que la formació professional fos l'escollida per moltes de les persones que estan en el punt de decidir el seu futur professional.

Quina valoració en fa l'empresa de les 93 persones que han portat a terme aquest programa? I quina valoració en fan els propis operaris?
Després de 10 edicions del programa, cada any es fa Edició matí  i Edició tarda simultànies, i hi ha anys que hem pogut completar 4 edicions en el mateix, portem ja 93 persones formades sobre un col·lectiu total de 230. Actualment tenim a l’organització 48 operaris-coordinadors exercint com a tal.
S’ha suprimit a l’organització un nivell jeràrquic (encarregat de torn) i el programa esdevé l’estàndard per poder promocionar a l’organització.
Els alumnes que hi han participat estan molt satisfets amb una puntuació de 5 sobre 5. 

Com veus el mercat del coure arran del COVID? 
El covid ha portat a la reflexió social més intensa sobre els nostres models de consum, de respecte mediambiental i de progrés econòmic. El coure té l'avantatge de ser un metall noble 100% reciclable, el que el converteix en element clau per la sostenibilitat en la transmissió d'energia i conducció de fluïds. 

Podem haver arribat al punt a on els nostres trets essencials com la innovació, el compromís mediambiental o la sostenibilitat estan en boca de tothom i a on les nostres principals fortaleses com el reciclatge o la referència com a generadors de tecnologia es palpen ja en els diferents mercats. 

Llegir més...
09 mai 2021

Grup Gepork: nou centre logístic

Grup Gepork opera en el mercat de la veterinària des de l'any 1979. En un principi, l'empresa va iniciar la seva activitat en la inseminació artificial porcina, i en va ser introductora al mercat nacional.
La seva vocació per orientar-se en el servei al client va fer que s'especialitzés en dues unitats de negoci: GEPORK, orientada als animals de producció amb la inseminació artificial, la genètica porcina i la distribució de productes, i CENTAURO, dedicada a la distribució integral de productes per a hospitals, clíniques veterinàries i botigues especialitzades en animals de companyia.
L’any 2005, el resultat d'ampliar la gamma de serveis va portar a impulsar BIONET, empresa relacionada amb tres àrees principals de la bioseguretat: control de plagues, gestió de residus i laboratori d'anàlisi especialitzada.

Parlem amb Gemma Vivet, directora general, perquè ens expliqui la seva visió del món i del sector. 

Al 2020 inicieu la construcció d’un nou centre logístic diferencial a Gurb, en què consisteix?
Si, equipat amb tecnologia Exotec. És considerada una de les solucions tecnològiques més punteres del mercat, que consisteix en robots que funcionen de manera autònoma en la distribució, logística i mecanització dels processos que intervenen en la tasca de preparació i verificació de les comandes.

A banda de ser un magatzem innovador, què més pretén ser aquest nou centre logístic?
També vol unificar i concentrar físicament l’emmagatzematge de la gamma de productes presents al nostre catàleg de distribució, a més de permetre’ns seguir creixent.

I com ho heu aconseguit fer realitat?
El projecte se suma a l’aposta estratègica cap al procés de creixement nacional, que l’empresa va iniciar a principis d’aquest 2020 gràcies al canvi en el model de distribució. 
L’aposta s’ha fet possible amb l’ampliació de les àrees de mercat, la implementació de nous rols i la reestructuració de part de l’equip comercial.

Com ha afectat el COVID-19 al sector i en especial a vosaltres?
Tot i que l’impacte de la pandèmia no ha estat especialment delicat per a la indústria veterinària, el Coronavirus ha suposat un repte pel sector de la distribució mundial.
En el cas de Grup Gepork, la COVID-19 ha arribat amb l’oportunitat de seguir treballant i adaptant els serveis a les necessitats dels clients. I no oblidem que tant la veterinària com la distribució són sectors essencial i, per tant, no hem hagut de parar mai.
Però si que ens ha calgut adaptar-nos al treball en remot, a la flexibilitat horària i a les jornades que fomentin la conciliació.

Quins altres reptes us heu plantejat aquest darrer any?
Aquest inici de 2021 hem aprovat un Pla d’Igualtat amb un pla d’acció pels propers 4 anys i que gràcies a un rigurós treball de tot l’equip ha de permetre implementar un entorn de treball amb les mateixes condicions i oportunitats per a tothom.
A dia d’avui, el 55% de la plantilla i el 68% de l’equip directiu està format per dones.

PERFIL
Grup Gepork opera al mercat de la veterinària des del 1979. Actualment factura 66,6 M€ i compta amb un equip humà de 172 persones.
La nostra principal zona d'actuació és l’àmbit nacional. A banda, pel que fa a la comercialització de dosis de semen, exportem a diversos països d’Amèrica del Sud i el Sud-Est Asiàtic.

Llegir més...
15 abr 2021

Agenda per la TRANSFORMACIÓ DIGITAL

El proper dijous 29 d’abril arrencaran les activitats divulgatives entorn de la transformació digital que co-organitzem conjuntament amb Creacció i la Cambra d’Osona
Les activitats, que es faran en format virtual i són obertes al públic, estan adreçades especialment a empreses i professionals d’Osona. 


 
A banda de les tres primeres sessions programades, estan previstes d’altres jornades entorn de tres àmbits:  
-Reptes i oportunitats que genera la digitalització, com ara l’omnicanalitat i com enviar el missatge correcte al client adequat a través del canal més efectiu al moment exacte. 
-La transformació digital en la gestió dels magatzems: com l’automatització i la robòtica permeten optimitzar l’espai, augmentar la velocitat de les operacions, coordinar fluxos de dades, etc. 
-Estat actual de l’ecommerce: anàlisi de tendències i d’un dels fenòmens que ha emergit amb força a l’escena de les vendes en línea amb les marques natives digitals (petits projectes que validen la seva aposta a xarxes socials com Instagram i que activen vendes amb operatives relativament simples i amb poc pressupost).

El programa s’ha deixat obert per donar l’oportunitat d’incorporar xerrades, conferències i jornades en funció de l’evolució de l’actualitat.

L’organització conjunta de l’Agenda per la Transformació Digital d’Osona per part de Creacció, Cambra d’Osona i CEDO, és un pas més en la consolidació de la col·laboració entre els tres agents del territori, després de l’èxit de l’organització conjunta de la jornada #FemDEO en el marc del Dia de la Dona, el passat 8 de març.

Llegir més...
07 abr 2021

Converses d'Osona - Lurdes Baulenas amb Ricard Aceves

Estrenem aquest seguit d'entrevistes amb socis del Consell Empresarial d'Osona. En aquesta primera edició parlen amb Ricard Aceves, de l'Associació de Sant Tomàs. Ens explicarà sobre el rellevant paper que té aquesta entitat en el bon transcurs de la comarca d'Osona en diferents àmbits, molts d'ells centrats en l'empresa.

02 mar 2021

Fem DEO (Dona - Empresa - Osona)

El Consell Empresarial d'Osona s'ha unit amb la Cambra d'Osona i Creacció per liderar aquest 2021 un seguit d'accions que pretenen reforçar l'ecosistema empresarial del nostre territori. La idea és desenvolupar estratègies conjuntes que ens faran avançar més lluny i de forma més exponencial.

Iniciem aquesta coordinació amb l'organització d'una jornada plurihorària el proper 8 de març, en motiu de la dona treballadora. En ella volem organitzar tres sessions virtuals de gran rellevància sota el lema "FEM DEO: Dona - Empresa - Osona"

9:00h - NOUS REPTES DE LES DONES DINS LES EMPRESES
Inauguració per Montse Ayats (Cambra d’Osona).
Marta Parramon (Liquats Vegetals), Núria Soler (Grup Vallcompanys). Moderat per Dani Pérez (La Farga YourCopperSolutions).

11:00h - L’OBLIGATORIETAT O NECESSITAT D’UN PLA D’IGUALTAT A LES EMPRESES
Laia López (Àrea d’Igualtat d’oportunitats de la Generalitat de Catalunya), Andrea Carandell (Grup Benito Novatilu), Jordina Solé Hernandez (Secretaria d’Igualtat de la UGT-Osona) i Emilia Macías (Àrea socioeconòmica CCOO, Unió Intercomarcal VORMAROS). Moderat per Núria Macià (Creacció)

13h - INFODADA DE LA DONA A OSONA I CATALUNYA

15:00h - TERTÚLIA CAFÈ DONA - EMPRESA - OSONA
Gemma Vivet (Grup Gepork), Concepció Montmany (Grupo Alvic), Victòria Dot (Nordlogway) i Meritxell Feu (Informàtica Feu). Moderat per Eva Torrents (Divik).
Inauguració per Lurdes Baulenas (Consell Empresarial d’Osona).
Cloenda per Roser Xalabarder (Cambra Barcelona - ODEE).

01 gen 1970

Mimcord: cordes i fils d’alta especialització

Joan Rovira "Les noves tecnologies s’imposen i caldrà personal capaç de desenvolupar-se amb el 4.0 i les IOT"


Mimcord és una empresa familiar catalana ubicada a Osona, líder europeu en la fabricació de fils i cordes de paper per a múltiples aplicacions amb processos d'alta tecnologia. Avui ja liderada per la tercera generació, gràcies a la recent direcció general de Marc Rovira. Parlem amb Joan Rovira, segona generació, perquè ens expliqui la seva visió del món i del sector. 

Com veus la situació del país en un escenari post-COVID?
El sector industrial en general, i el de les manufactures en particular, sembla que encaren la sortida d’aquest any de COVID amb més alegria que d’altres sectors. Hi ha zones de Catalunya que tenen una gran dependència del sector serveis, bars, restaurants, hotels, comerç... els quals estan molt lligats al turisme i han provocat greus caigudes del PIB en poblacions costaneres i també a Barcelona. 
No disposo de dades fiables encara, però sembla que la comarca d’Osona, probablement perquè té menys dependència dels serveis, allò que era un impediment al creixement fàcil, ara es veu com una sort. La indústria, el ferro per analogia podríem dir-ne el “hard”, aguanta millor.

Fa pocs mesos vau rebre la visita del HC Ramon Tremosa com empresa capdevantera en l’ús de tecnologia 4.0. Com veu aquest futur?
Si, el control per sistema 4.0 Mico d’Effitronix ha significat una millora en el coneixement dels costos de producció, dels fils i cordes de paper, del control de qualitat i també en la millora del manteniment de la maquinària. Un gran avenç per la nostra indústria.
No hi ha dubte que a la indústria, per sortir-ne airosa, li caldrà una forta dosi de personal ben preparat. 
Es requereix de personal preparat i que s’ha format en diferents espectres, que és ambiciós i polivalent. Un currículum que no es fa en dos dies, sinó en un projecte professional.

Com se situa la comarca d‘Osona en aquestes perspectives?
Per sort a la comarca hi ha musculatura, a més de les indústries – de grans, de mitjanes i moltes de petites-, hi ha també la universitat, els instituts i les escoles de formació professional que ajuden a enfortir aquest engrenatge professional que requereix el món industrial. Amb això hem sabut crear una comarca forta i preparada.

Mimcord és una empresa que aposta per la sostenibilitat...
Forma part del nostre “core business”. Som una empresa certificada en CO2 free gràcies a l’autoproducció d’energia elèctrica a partir de la mini central hidràulica al riu Ter; així com constantment invertim en actuacions que ens aportin estalvi i eficiència energètica. 
Per nosaltres és part de la nostra cultura, no una imposició.

El seu fill recentment ha agafat la direcció general, quin rol han d’agafar els joves en aquest escenari incert que els ha tocat viure?
Els joves cal que plantin cara a l’adversitat i s’esforcin en preparar-se per encarar la vida sense lamentar-se per la situació que els hi toca viure. Recordeu la dita “qui de jove no treballa, de gran dorm a la palla” .

Sabies que la indústria a Osona segueix tenint un pes rellavant en valor afegit brut, en comparació a la resta de Catalunya?


PERFIL
L’empresa va fundar-se al 1952 per Sebastian Rovira Tenas a Manlleu. 
Actualment factura 8 M€ estan presents a Europa, Orient Pròxim, Índia, Vietnam, Estats Units, Mèxic i Sud Amèrica.

Llegir més...
01 gen 1970

L’empresa respon dels accidents de treballadors subcontractats per a altres tasques

Segons una sentència del Tribunal Suprem (Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 842/2018 de 18 Sep. 2018), l’empresa també pot resultar responsable en cas d’accident d’un empleat subcontractat, fins i tot quan les tasques encomanades per la companyia auxiliar siguin diferents de la seva pròpia activitat. 

Llegir més...
01 gen 1970

20 anys del Consell Empresarial d'Osona

Com bé sabeu aquest any celebrem els 20 anys del Consell Empresarial. Una efemèride com aquesta es mereix una celebració a l’altura. Per això, hem preparat diferents actes en els que farem una mirada retrospectiva però sobretot on debatrem i centrarem els nostres esforços a encarar el futur amb garanties per donar resposta als reptes que se’ns plantegin com a empreses i com a societat. 

Llegir més...
01 gen 1970

Nou reglament Europeu de protecció de dades

El proper 25 de maig de 2018 serà aplicable el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679. Fins aquell moment segueix vigent la normativa actual. El principi de responsabilitat proactiva i l’enfoc a riscos en són les dues principals novetats. Així doncs cada responsable haurà d’analitzar les dades* que tracta, identificar amb quines finalitats i quines operacions de tractament hi fa. Cal aplicar-hi les mesures tècniques i organitzatives adients per a garantir i poder demostrar que el tractament és correcte d’acord al RGPD. Aquestes mesures tindran en compte la naturalesa, l’àmbit, el context i les finalitats del tractament així com el risc pels drets i llibertats de les persones.


Llegeix tot l'article al document adjunt.

Llegir més...
Página:1 2 > 

Contacte amb nosaltres

* Tots els camps son obligatoris

calcula el resultat de la operació i demostra que ets humà

2+3=
Resultat:

Situació

Contacte

Edifici "El Sucre", C/ Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, número 5, primera planta. 08500 Vic. Tel: 93 516 48 08.

cedosona@cedosona.org

Política de cookies

Avís legal

Comparteix el contingut