Tel: 638 88 19 41

NOTICIES

PERSPECTIVES ECONOMIQUES 2016

Sr. Alfonso Garcia Yubero, SANTANDER PRIVATE BANKING / Diretor Analisi Estrategia

Sr.Felipe Arrizubieta Pérez , SANTANDER PRIVATE BANKING / Economista Senior


Presentem un resum dels principals punts que marcaran l'economia del 2016:


XINA

El 2016 sens dubte serà l’any més complicat des de fa anys pels canvis que estem vivint.

Xina tindrà un menor creixement, volgut per ells per re-equilibrar la seva economia i transformar-la en un potent mercat interior més que en la fàbrica del mon.

Els desequilibris propis no haurien de contagiar a altres economies.

Xina té capacitat de gestió i múscul econòmic per fer-ho sense problemes.

La previsió es un aterratge suau .


PETROLI

El petroli està en un preu baix, fet que tant té influències positives per les economies que no en són productores i netament consumidores com l’Europea. Com també representa un fre al creixement de les economies altament lligades a la producció del mateix, com són els païssos productors : Russia, Païssos Arabs, Brasil, Venenzuela, …..

En aquests moments no es dolent per l’activació de l’economia el que hi hagi un preu baix.


EEUU


L’economia dels EEUU, actualment manté una activitat , múscul financer i dinamisme per afirmar que hi han poques possibilitats de recessió, a l’actualitat és una economia forta.

Els EEUU actualment tenen una elevada tasa d’estalvi, aprox. 5%, alt per una economia que la seva fortalesa és el consum intern. Si el comparem amb el de la CE, aquest seria el doble, però l’economia Europea està més basada en l’exportació. S’espera i desitja un increment del consum d’Alemanya perquè influeixi positivament en l’activació i consolidació de l’economia Europea.


ANGLATERRA

L’economia de la Gran Bretanya en aquests moments està inmersa en el debat del “Brexit”. No es preveu una sortida de la CEE, ja que per a l’economia anglesa i pels mercats finacers anglesos no seria bo.

A l’actualitat l’economia productiva anglesa es va recuperant .

La possible fusió de la borsa de Londondres i la de Frankfurt, seria un moviment per dotar de més múscul al mercat financer i evitar l’aïllament anglès en cas de “ Brexit”.


ALEMANYA

Alemanya, hauria d’incrementar el consum i ser més motor Europeu, fet que influenciaria positivament als països veïns i activaria el creixement de tota la CEE.


BANCA

La banca que veurem en els propers anys serà diferent a la vista fins ara, no es preveuen unes rendibilitats dels dipòsits com abans.

La forta disponibilitat de diner, els tipus baixos, …, fan que la rendiibilitat del capital hagi de ser molt a llarg termini i que sigui reduida.

L’injecció de dines des del banc Europeu, busca que l’economia no entri en deflacció a l’estil del que li va passar a la Japonesa fa uns anys.

Contacta amb nosaltres

* Tots els camps son obligatoris

calcula el resultat de la operació i demostra que ets humà

4+3=
Resultat:

Situació

Contacte

Edifici "El Sucre", C/ Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, número 5, primera planta. 08500 Vic. Tel: 638 88 19 41.

cedosona@cedosona.org

Política de cookies

Avís legal

Comparteix el contingut