Tel: 638 88 19 41

LA FARGA: PREMI A LES BONES PRÀCTIQUES EN FORMACIÓ PROFESSIONAL

Dani Pérez

Director de Cultura, Organització i Talent

La Farga YourCopperSolutions ha estat una de les dues empreses catalanes guardonades amb el premi FPCAT que atorga el Consell Català de Formació Professional. Un premi que reconeix les bones pràctiques i la contribució a la “construcció d’una formació professional de qualitat”.

En aquest cas, parlem amb Dani Pérez, Director de Cultura, Organització i Talent.

Com va sorgir la idea de crear aquest programa d'operari-coordinador amb CCOO?
A La Farga sempre hem cregut que la Sostenibilitat de la Companyia passa per crear un valor compartit sostingut en el temps amb les nostres col·laboradores i col·laboradors. Aquest vector ens compromet a aportar talent a un objectiu i ho traduïm des del primer moment que reclutem i incorporem talent amb la resposta a la següent pregunta: Què s’espera de tu? 

Al llarg dels anys la resposta ha anat canviant (penseu quantes revolucions, reconversions, etapes de crisi i bonança hem tingut en una empresa de més de 210 d’antiguitat), però sempre ha perdurat en el temps la recerca d’allò que creiem fermament, que és que l’actuació sobre tots els processos de treball ha de respondre al criteri de coneixement i proximitat d’allà “a on passen les coses”. D’acord amb els diferents sistemes d’excel·lència operacional que hem hagut d’implantar, les persones de camp han hagut de prendre decisions cada cop més qualificades.  

A la vegada, les persones treballadores també han anat evolucionant sobre què els dóna l’empresa per tenir el seu compromís. Hem passat des de la protecció, a l’estabilitat o el creixement.  

La 4a Revolució Industrial en la que estem immersos, fa que l’automatització i la robotització complementin el treball de les persones, en alguns casos fins i tot les substitueixen, l’individu utilitza la tecnologia abans fins i tot que arribi a l’empresa, les habilitats de resolució de problemes i anàlisi de dades es comencen a treballar a totes les esferes de la vida; en definitiva, el canvi cultural actual fa que el protagonisme del valor de les empreses estiguin en les persones i el seu coneixement. 

A La Farga, per a que això es pugui traduir en valor per a la Companyia i les persones que la integren, aquestes s’han d’empoderar capacitant-les amb fonaments tècnics –tecnològics però també de competències transversals.  

Els càrrecs intermitjos clàssics en el futur més proper perden protagonisme davant una línia d’especialistes cada cop més formada des de la formació reglada i cada cop més habituada i compromesa a gestionar millores i reptes en el seu dia a dia que els reverteixen en autonomia, control de la feina, estat emocional i autoestima. 


Quin ha estat el procés fins arribar a aquest programa de capacitació i creixement?
Hi va haver una primera etapa de descoberta de la necessitat, pel fet que el dia a dia no et permet pensar tan estratègicament com voldries. Però poc a poc te n'adones i et fan notar que teníem una oportunitat d'incrementar la competitivitat de la companyia a través de la productivitat de les persones treballadores. És així com arribem a que un augment de la qualificació ens farà assolir avantatges en temps, en qualitat, en estalvis de costos o en idees. Llavors entres en l'etapa de disseny.

El disseny va ser conformat a 3 bandes:  
1) L’àrea de recursos humans de la companyia: coordinació i detecció necessitats.
2) Àrees tècniques de la pròpia organització: detectant les necessitats més tècniques.
3) Agència de Desenvolupament econòmic de la comarca d’Osona Creacció: determinació programa competencial transversal.   
4) La Fundació Paco Puerto de CCOO: determinació programa tècnic.

A partir d'aquí s'inicia l'adequació d'espais, la integració amb tota la programació formativa de la companyia. L'accés a recursos propis i externs via bonificacions. La presentació del projecte a la RLT i el seu compromís de suport. La recerca dels primers candidats. L'adequació d'horaris i substitucions en el torn. El lligam amb l'itinerari de reconeixement i incentiu de la gent.

Ja veus, toques de tot. Així, des del 2016, La Farga ha executat un programa de capacitació i creixement dels seus especialistes de fàbrica amb el nom de “operari-coordinador: operacions, competències i processos bàsics de la indústria metal·lúrgica a La Farga”. 

Quines necessitats hi havia a la companyia per a fer-ho?
L’objectiu general es va definir com: "Incrementar el nivell competencial tècnic i transversal dels nostres especialistes per tal de tenir un coneixement més profund dels processos de fabricació i criteris bàsics en la gestió i resolució de reptes i/o incidències."

I, per altra banda, els objectius específics van ser: 
1) Que les persones especialistes tinguin coneixements per poder verificar, diagnosticar i suggerir a nivell d’usuari avançat de les màquines i instal·lacions 
2) Que les persones especialistes incrementin la seva competència en treball en equip, comunicació empàtica, organització i planificació, orientació a la qualitat i orientació al client/proveïdor extern i intern 
3) Identificar talent potencial d’assumir altres responsabilitats 
4) Certificació dels coneixements 
5) Valorització de l’ofici de les persones especialistes 
6) Generació  de compromís i confiança amb la Companyia 
7) Incrementar el prestigi dels nostres oficis. 
8) Concertació social 
9) Col·laboració àmbit públic-privat 
10) Estratègia de projecció a llarg terme 
11) Combinació formació teòrica i entorn laboral 


Creus que la formació professional és una formació necessària per la competitivitat de les empreses? Com s'hauria de posar en valor?
La formació professional, sobretot a través de la formació contínua, és un dels pilars de la productivitat i de la innovació de la companyia. No entendríem seguir al mateix nivell de competitivitat sense aquesta. Desitjaríem que la formació professional fos l'escollida per moltes de les persones que estan en el punt de decidir el seu futur professional.

Quina valoració en fa l'empresa de les 93 persones que han portat a terme aquest programa? I quina valoració en fan els propis operaris?
Després de 10 edicions del programa, cada any es fa Edició matí  i Edició tarda simultànies, i hi ha anys que hem pogut completar 4 edicions en el mateix, portem ja 93 persones formades sobre un col·lectiu total de 230. Actualment tenim a l’organització 48 operaris-coordinadors exercint com a tal.
S’ha suprimit a l’organització un nivell jeràrquic (encarregat de torn) i el programa esdevé l’estàndard per poder promocionar a l’organització.
Els alumnes que hi han participat estan molt satisfets amb una puntuació de 5 sobre 5. 

Com veus el mercat del coure arran del COVID? 
El covid ha portat a la reflexió social més intensa sobre els nostres models de consum, de respecte mediambiental i de progrés econòmic. El coure té l'avantatge de ser un metall noble 100% reciclable, el que el converteix en element clau per la sostenibilitat en la transmissió d'energia i conducció de fluïds. 

Podem haver arribat al punt a on els nostres trets essencials com la innovació, el compromís mediambiental o la sostenibilitat estan en boca de tothom i a on les nostres principals fortaleses com el reciclatge o la referència com a generadors de tecnologia es palpen ja en els diferents mercats. 


Contacta amb nosaltres

* Tots els camps son obligatoris

calcula el resultat de la operació i demostra que ets humà

3+3=
Resultat:

Situació

Contacte

Edifici "El Sucre", C/ Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, número 5, primera planta. 08500 Vic. Tel: 638 88 19 41.

cedosona@cedosona.org

Política de cookies

Avís legal

Comparteix el contingut