Tel: 93 516 48 08

Big Data i Data Science: nou valor a l’abast de totes les empreses

Aida Moya

Vilar Riba - Àrea de Consultoria

Big data és el concepte que fa referència a l’emmagatzematge de grans quantitats de dades i als procediments utilitzats per trobar-hi patrons repetitius. 

Les dificultats més habituals de la gestió d’aquestes dades són la recol·lecció i l’emmagatzematge però sobretot la cerca, comparació i anàlisi. Tota aquesta informació es pot utilitzar per crear informes estadístics i models predictius utilitzats en diverses matèries relacionades amb les empreses.

Des de VILAR RIBA ens expliquen amb més detall què és i com en pot servir el BIG DATA.

A diari es genera una gran quantitat de dades a través dels diferents dispositius que tenim al nostre abast. Equips electrònics com els smartphones, les tauletes digitals, els ordinadors personals, els terminals de ventes o els sistemes transaccionals registren la nostra activitat diària i de les nostres empreses

És per això que es calcula que en els últims dos anys s’ha generat el 90% de les dades acumulades que hi ha al món, a un ritme de 2.5 trilions de bytes diaris. Davant d’aquesta realitat, les empreses ja no poden obviar els beneficis que aporta l’anàlisi d’aquests grans volums d’informació. 

El Big Data conjuntament amb les tècniques de Data Science permeten extreure informació d’aquests grans volums de dades i utilitzar-la per predir tendències o patrons de comportament. El Data Science engloba un conjunt de mètodes provinents de diferents camps, com les bases de dades, el processament de senyal, l’estadística o l’aprenentatge automàtic (Machine Learning). Aquestes tècniques capturen relacions entre molts factors i extreuen el valor ocult de les dades generant informació de valor. 

En l’àmbit de l’empresa, el Big Data i les tècniques de Data Science s’utilitzen per analitzar dades històriques i obtenir un millor coneixement del client, dels productes, de la maquinària, dels processos i per identificar els riscos i les oportunitats del negoci. 

Algunes àrees d’aplicació poden ser: 

- Segmentació de clients per influir en la decisió de compra 

- Anàlisi de viabilitat i rendibilitat de nous productes 

- Anticipació de la disminució de compra o pèrdua de clients 

- Ampliació de coneixement dels clients, a partir de la combinació de variables (Clustering) 

- Generació d’alertes segons nivells d’ús o de capacitat 

- Enfocament de campanyes de màrqueting o promocions 

- Detecció de possibles riscos (impagaments, avaries...) 

Els aspectes clau per treure profit de la utilització de les tècniques d’anàlisi són: 

- Coneixement teòric de les eines, tècniques i mètodes disponibles en el camp del Data Science. 

- Experiència per adequar el projecte a les necessitats de la organització. Cada negoci és diferent i, per tant, el nivell d’aplicació de les tècniques de Data Science ha de ser diferent. 

- Habilitat per convertir la informació extreta en cada projecte amb coneixement que aporti un valor al client. 

Contacte amb nosaltres

* Tots els camps son obligatoris

calcula el resultat de la operació i demostra que ets humà

4+4=
Resultat:

Situació

Contacte

Edifici "El Sucre", C/ Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, número 5, primera planta. 08500 Vic. Tel: 93 516 48 08.

cedosona@cedosona.org

Avís legal

Comparteix el contingut