Tel: 93 516 48 08

Nou reglament Europeu de protecció de dades

Vilar Riba

El proper 25 de maig de 2018 serà aplicable el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679. Fins aquell moment segueix vigent la normativa actual. El principi de responsabilitat proactiva i l’enfoc a riscos en són les dues principals novetats. Així doncs cada responsable haurà d’analitzar les dades* que tracta, identificar amb quines finalitats i quines operacions de tractament hi fa. Cal aplicar-hi les mesures tècniques i organitzatives adients per a garantir i poder demostrar que el tractament és correcte d’acord al RGPD. Aquestes mesures tindran en compte la naturalesa, l’àmbit, el context i les finalitats del tractament així com el risc pels drets i llibertats de les persones.


Llegeix tot l'article al document adjunt.

Nou Reglament Europeu de Protecció de dades

El proper 25 de maig de 2018 serà aplicable el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679. Fins aquell moment segueix vigent la normativa actual. El principi de responsabilitat proactiva i l’enfoc a riscos en són les dues principals novetats. Així doncs cada responsable haurà d’analitzar les dades* que tracta, identificar amb quines finalitats i quines operacions de tractament hi fa. Cal aplicar-hi les mesures tècniques i organitzatives adients per a garantir i poder demostrar que el tractament és correcte d’acord al RGPD. Aquestes mesures tindran en compte la naturalesa, l’àmbit, el context i les finalitats del tractament així com el risc pels drets i llibertats de les persones. 


En l’anàlisi de les dades cal tenir en compte entre altres: 

• Documentar i identificar la base legal de tots els tractaments de dades
 • Assegurar que el consentiment és inequívoc ** 

El registre d’activitats*** que inclou entre altres la descripció de les mesures tècniques i organitzatives aplicades així com els terminis de supressió de les dades, és necessari tant pel responsable com per l’encarregat de tractament

Contacte amb nosaltres

* Tots els camps son obligatoris

calcula el resultat de la operació i demostra que ets humà

2+1=
Resultat:

Situació

Contacte

Edifici "El Sucre", C/ Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, número 5, primera planta. 08500 Vic. Tel: 93 516 48 08.

cedosona@cedosona.org

Política de cookies

Avís legal

Comparteix el contingut